Volume-8 Issue-3C, November 2019

  • Version
  • Download 60
  • File Size 4.00 KB
  • Create Date December 11, 2019
  • .

Volume-8 Issue-3C, November 2019, ISSN: 2277-3878 (Online)
Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication (BEIESP)

Use of Internet Technologies by the Tourism Products Consumers in Ukraine
Raisa Kozhukhіvska1, Оlena Sakovska2, Svitlana Skurtol3, Serhii Kontseba4, Viktoriia Zhmudenko5


Research on Problems of Development of Science under Conditions of Adapting to the Digitalization of the Economy
Mykola Kyzym1, Viktoriia Khaustova2, Olena Reshetnуak3, Natalia Danko4


Future of Technologies in the Agricultural Sector
Taran N. V1, Krasnorutskyy O. O2, Reznik N. P3, Slobodianyk A. M4, Guley S. A5


Profitability of Digitalization on the Example of Precision Farming
Balanovska T.I1, Gogulya O.P2, Koshchenko K.V3, Troian A.V4, Yazlyuk B.O.5


Method of Design of Land use of Local Eco-Network Structural Elements
Tretiak А.М1, Hunko L.A2, Medynska N.V3, Hetmanchyk I.P4


Implementation of the Modern Monitoring Methods as the Main Stage of Digitalization of the Agrarian Enterprises
Zaitsev Y.O1, Ponomariov O.S2, Krasnorutskyy O.O3, Slobodianyk A.M4, Guley A.I.5


Innovative Approach to Evaluation of the Decoupling Phenomena in Making Decision on Investment of Agro-Business
Alla Tkachenko1, Nataliіa Levchenko2, Tatyana Pozhuieva3, Nataliіa Сhupryna4


Digital Marketing in Promoting Bioeconomy in Ukraine
Tkachuk V. I1, Zinovchuk V. V2, Tarasovych L. V3, Yaremova M. I.4


Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Tire Enterprises
Tkachenko A.M1, Chernysheva O.M2, Sevast`yanov R.V3, Krainik O.M4


Prospective Trends in Neuro Marketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization
Tatiana Zubko1, Iryna Kovshova2, Oksana Sydorenko3


Digital Development of the Economy and its Role in Improving the Competitiveness of Ukraine at the International Level
Akymenko Olena1, Petrovska Alina2, Zholobetska Maryna3, Skrytskyi Dmytro4


Socialization as a New Challenge in Current Conditions
Y. P. Gumeniuk1, O. O. Gumeniuk2, O. Y. Huhul3, L. B. Kolinets4, O. Tsokol5


Methodical Approach to Activation of Technical and Technological Component of Enterprise Innovation in the Conditions of Digital Transformation of Socio-Economic Systems
Plakhotnik O. Olena1, Korenyuk I. Petro2, Serhieieva V. Natalia3, Juliia G. Gavryluk4


Digitalization of Economy and Assessment of Opportunities and Implementation in Agro-Business: World and Domestic Experience
Mnykh Olga1, Kostiuk Olha2, Dalyk Volodymyr3, Zaitseva Anna4


Conceptual Basis in Methodology of Managerial Innovations in Governmental Management
Serhiy M. Shkarlet1, Vadym A. Tkachuk2, Yuliia S. Naumko3, Valeriia Yu. Prokopenko4


Economic Concentration in Functional Urban Areas of the Countries
Anna Oleshko1, Liudmyla Sliusareva2, Olga Chernova3, Olena Kolyada4, Polina Iurieva5, Olga Pazynich6


Teaching Entrepreneurship and Gender-Based Assessment of Entrepreneurial Competences
Tatyana I. Monastyrskaya1, Vadym V. Shved2, Sergey I. Chudinov3, Natalya P. Medvedeva4, Olha P. Mazurkevich5


Conceptual Scheme of Digital Transformation of Business Model of Industrial Enterprises
Volodymyr Bodrov1, Larisa Lazebnyk2, Viktoriya Hurochkina3, Ruslana Lisova4


Biotechnological Processes Digitalization in Animal Husbandry
Levkina Ruslana1, Levkіn Arthur2, Petrenko Anna3, Kolomіets Nataliya4


Current Development Issues of Accounting Support of Innovation Venture Financing
Serhii F. Lehenchuk1, Nataliia V. Valinkevych2, Iryna M. Vyhivska3, Hanna Yu. Khomenko4


On Efficient Use of Modifying Additives in Restoration of Agricultural Machinery
Saychuk O.V1, Kolpachenko N.M2, Martynenko O.D3, Honcharenko O.O.4


Variability and Mutual Coordination of Models of Economic Behavior of Enterprises in Digital Space
N.P. Karachyna1, M.O. Samofalova2, Y.V. Bilyak3, N.I. Drahnieva4


The Information Support System’s Formation of Marketing Innovative Decisions in Ukrainian Companies
Illiashenko Sergii1, Shypulina Yuliia2, Gryshchenko Olena3, Illiashenko Nataliia4


The Prospect of the Digitization of Agricultural Enterprises in Terms of Ensuring their Competitiveness for Management Purposes
T. Ostapchuk1, H. Kupalova2, Y. Hudzynska3, L. Butsenko4


Intelectual and Creative Management Potential of Business Social and Economic Systems
Oleksii Hudzyns Kyi1, Svitlana Sudomyr2, Yuliia Hudzyns Ka3, Maksym Zhukovs Kyi4


Impact of Digital Technology on Improving the Environmental Status of Cities
Victoria Ilchenko1, Vladislava Bondarenko2, Oksana Koroliova3, Svitlana Petrovska4


Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development
Andrii Sakhno1, Iryna Salkova2, Antonina Broyaka3, Nataliia Priamukhina4


Modeling of the Consumption Level of Organic Products and Strategic Directions of Increasing its Production
Hanna Kharchenko1, Volodymyr Kharchenko2, Svitlana Tereshchenko3, Eleonora Kadebska4, Hanna Doroshenko5


Ecological Consequences of the Digitization of Agriculture
Burliai Alina1, Nesterchuk Yuliіa2, Nepochatenko Olena3, Naherniuk Diana4


Intellectualization of Human Capital Development in the Digital Economics: the Importance for Improvement of Economic Security of Enterprises
Olena Arefieva1, Olga Polous2, Volodymyr Arefiev3, Yuri Kopcha4


Prerequisites for the Development of the Innovation Activity of Enterprises in the Conditions of the Digital Economy
Arefieva O.V1, Piletska S.T2, Miahkykh I.M3, Arefiev S.O4


Neural Network Modeling of E-Government Development and the Socio-Economic Environment
Gavkalova Nataliia1, Lola Yuliia2, Prokopovych Svitlana3, Sybirtsev Volodymyr4, Diachek Vitalii5


Digitalization of Economic Activity Management and Sustainable Enterprise’s Development
Oksana Davydova1, Nataliia Kashchena2, Tetiana Staverska3, Hanna Chmil4


Influence of Energy-Saving Technological Changes on the Level of Innovativeness of Agro-Industrial Enterprises in the Conditions of Digitalization
Ihor Petrushka1, Olexandr Yemelyanov2, Tetyana Petrushka3, Orest Koleshchuk4


Blockchain Technology as a Security Tool and a Factor of Trust to Information in the Digital Economy
Varnalii Zakharii1, Cheberyako Oksana2, Nikytenko Dmytro3, Bilyk Rostislav4


Research Study of the Problems of Human Resourcing of the Scientific and Innovation Entrepreneurship
Mykola Kyzym1, Viktoriia Khaustova2, Olena Reshetnуak3, Galina Timohova4, Oksana Sakhnenko5


Improvement of Supply Chain Risk Management Algorithm using Modern Technologies
Sushkova Olena1, Tumanova Elena2, Bekirova Sevil3, Bondar Aleksandr4, Voroshilo Viktoria5


Digital Economy: Problems and Prospects of Development in Ukraine
Ludmila Boyko1, Nataliia Bieliaieva2, Sergiy Bay3


Evaluation of Innovative Technologies in Conditions of the Digital Economics
Victoria Prokhorova1, Roman Korzh2, Oleksandra Mrykhina3, Orest Koleshchuk4, Tamara Mirkunova5


Digitalization of Enterprise Development Security Management Based on Cognitive Approach
Viktoria Prokhorova1, Roman Korzh2, Svitlana Mushnykova3, Olena Bozhanova4


Diagnostics of the Competitive Environment in the Animal Husbandry Products Market
Ludmila M. Stepasyuk1, Krystyna P. Dramaretska2, Zoia M. Titenko3, Nataliia D. Babiak4


Managing the Potential of Digital Transformation of Ukraine’s Economy
Nataliia Kasianova1, Serhii Smerichevskyi2, Olena Klimova3, Yurii Kolbushkin4


Formation of the Information Resource Management System of Enterprises Under the New Digital Economy
Viktoriia Chobitok1, Tetiana Obydiennova2, Yulia Us3, Tetiana Demyanenko4, Olena Skoromna5


Digitalization as Vector of Increasing Competitiveness the Agricultural Sector of Ukraine
Andrii Skrylnyk1, Vira Chevhanova2, Oleksandr Khadartsev3, Svitlana Kulakova4


Challenges of Digitalization of Agrarian Sector in terms of Human Development
Anatolii Ostapchuk1, Kateryna Alekseieva2, Tetiana Artiukh3, Alona Zorgach4, Lesia Zaburanna5


Development of Public-Private Partnerships in the Agrarian Sector of Ukraine: Digitalization as a Priority
Nadiia Reznik1, Anatolii Ostapchuk2, Kateryna Alekseieva3, Andrii Cherkasov4, Igor L. Fedun5


Several Aspects of Digital Transformation in State Administration of Rational Agricultural Land Use
Danilenko A.S1, Satyr L.M2, Novikova V.V3, Shust O.A.4


Parameters, Factors and Criteria of Evaluation of Professional Development by Heads of Schools
Liliia Martynets1, Hanna Davydenko2, Iryna Denysovets3, Sandeep Kumar Gupta4


Ethnic Stereotypes in Traditional Communication as a Framework of Ukrainian World View
Olha Mazurkevich1, Yuriy Osiyskiy2, Liudmyla Suprun3, Nadiia Skrypnyk4, Iuliia Lebed5, Valentyna Tymkova6


The System of Macroeconomic Accounts Statistics by the Modelling Indicators for the Financial Corporations Sector
Tetiana F. Larina1, Vadym A. Tkachuk2, Andrii S. Blahodatnyi3, Lesya V. Zaburanna4, Halyna I. Kupalova5, Borys O. Yazluk6